O Face Controller-ze

Face-Controller jest to innowacyjne oprogramowanie do sterowania komputerem przez osoby sparaliżowane czterokończynowo z wykorzystaniem kontrolera do gier marki kinect w wersji drugiej wyprodukowanego przez firmę Microsoft. Wykorzystanie tego urządzenia daje dostęp do 3 kamera oraz 4 precyzyjnych mikrofonów, co w tym wypadku jest idealnym rozwiązaniem dla aplikacji typu Face Controller. Sensor ten jest już 2…