Rusza projekt Rynek Pracy!

Umowa z PFRON – em podpisana, a zatem oficjalnie możemy rozpocząć działania nad projektem Rynek Pracy! Niedługo zostaną przeprowadzone badania kwestionariuszowe absolwentów studiów wyższych będących jednocześnie beneficjentami programu Student I i Student II oraz badania  wśród przedstawicieli akademickich biur osób niepełnosprawnych, pracodawców i ekspertów  administracji rządowej. Wyniki oraz ich interpretacja zostaną opublikowane na stronie www.tnm.org.pl…