Raport „Badanie sytuacji zawodowej niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych w zależności od ich ścieżki edukacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem uczestników programów aktywizujących społecznie i zawodowo (programy Student I, Student II oraz inne)”

W poniższym można zapoznać się z raportem „Badanie sytuacji zawodowej niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych w zależności od ich ścieżki edukacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem uczestników programów aktywizujących społecznie i zawodowo (programy Student I, Student II oraz inne)”. Jest ono wynikiem projektu wspólnego Instytutu Badań Edukacyjnych i Stowarzyszenia „Twoje Nowe Możliwości”.

 

Zakończyliśmy projekt badawczy systemu Face Controller

Początkiem stycznia zakończyliśmy projekt, nad którym Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości” pracowało przez ostatnie kilka miesięcy. Były to badania oprogramowania Face Controller, przygotowanego przez polską firmę Risenbit. Bezdotykowa obsługa komputera – bo temu służy Face Controller – to kwestia wciąż niedoskonała technologicznie. Inną barierą, którą spotykają osoby wykluczone cyfrowo przez niepełnosprawność, jest cena i dostępność –…

Details

Rusza projekt Rynek Pracy!

Umowa z PFRON – em podpisana, a zatem oficjalnie możemy rozpocząć działania nad projektem Rynek Pracy! Niedługo zostaną przeprowadzone badania kwestionariuszowe absolwentów studiów wyższych będących jednocześnie beneficjentami programu Student I i Student II oraz badania  wśród przedstawicieli akademickich biur osób niepełnosprawnych, pracodawców i ekspertów  administracji rządowej. Wyniki oraz ich interpretacja zostaną opublikowane na stronie www.tnm.org.pl…

Details