Projekt „Studiuję niezależnie” skierowany jest do niepełnosprawnych studentów. Oparty został na fakcie, iż pomimo zapewnienia ze strony uczelni wsparcia dydaktycznego, niepełnosprawni studenci nie otrzymują asystentury poza zajęciami. Powoduje to wycofanie z życia akademickiego, które jest istotnym treningiem aktywności społecznej, samodzielności i okazją do nawiązywania kontaktów mogących zaprocentować w przyszłym życiu zawodowym. Realizowany przez Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości projekt swoim działaniem obejmuje obszar województw dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego. Celem naszych działań jest dostarczenie beneficjentom narzędzi, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających samodzielne funkcjonowanie w trakcie studiów, a także efektywne wprowadzenie podopiecznych programu na rynek pracy. Na realizację projektu „Studiuję niezależnie” składają się następujące usługi świadczone przez Stowarzyszenie:

  1. Codzienny Asystent Osoby z Niepełnosprawnością;

Zapewnienie wsparcia osobistego asystenta w czynnościach życia codziennego i funkcjonowania w środowisku akademickim. Wśród zadań asystenta mogą znaleźć się takie rzeczy jak: pomoc w kompletowaniu literatury, wsparcie w transporcie, w robieniu zakupów, spędzaniu wolnego czasu, nawiązywaniu kontaktów z grupą itp.

1. Mieszkalnictwo wspomagane – wsparcie trenera w mieszkaniu docelowym;

Wsparcie trenera w nauce wykonywania czynność zwianych z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Od przygotowania posiłku po planowanie finansów i gospodarowanie czasem

2. Transport z asystą;

Beneficjenci projektu mają nieodpłatną możliwość zamówienia transportu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminów i dostępności busa.

3. Wsparcie coachingowe;

Każdy uczestnik może otrzymać wsparcie cochingowe/psychologiczne w zakresie podnoszenia motywacji do osiągania celów związanych z samodzielnością.

4. Rozwój umiejętności społecznych i korzystania z instytucji kultury;

Wspólne wyjścia na wydarzenia kulturalne i nie tylko.