Projekt „Studiuj niezależnie” skierowany jest do osób uczących się i posiadających umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności – studentów, doktorantów, kandydatów na studia, a także absolwentów do 60 miesięcy po ukończeniu studiów.

Formy wsparcia:

  • Codzienny asystent – uczestnik otrzymuje bezpośrednie wsparcie asystenta podczas m.in. zakupów, czynności domowych jak i pomoc zdalną podczas pisania prac, wykonywania projektów, edytowania, redagowania notatek, wyszukiwania materiałów źródłowych w internecie itp.
  • Mieszkalnictwo wspomagane – uczestnik otrzymuje wsparcie trenera w miejscu zamieszkania, które ma na celu wypracowanie nowych rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie w nowym miejscu zamieszkania i podnoszących samodzielność.
  • Rozwój umiejętności społecznych – uczestnik ma możliwość korzystania z wydarzeń kulturalnych lub sportowych, które zwiększają jego udział w życiu społecznym.
  • Wsparcie psychologa/coacha – uczestnik może otrzymać pomoc w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego, podczas sytuacji kryzysowych, w pracy nad zarządzaniem własnym czasem, planowaniem, wyznaczaniem celów.

Zapraszamy osoby do zgłoszeń – jeśli potrzebujesz wsparcia Asystenta/Asystentki zgłoś się do projektu: zgłoszenie wyślij na i.rusin@tnm.org.pl

 

Yellow and Teal Bordered Brand Guidelines Presentation (1)