Asystenci w Kowarach

W miniony weekend (29-31.03) zorganizowaliśmy szkolenie dla wrocławskich asystentów z projektu „Studiuję niezależnie”. Podczas jego trwania uczestnicy wzięli  udział w warsztatach  podnoszących ich umiejętności w codziennej pracy.  Warto podkreślić, że było to już kolejne spotkanie szkoleniowe dla tej grupy. W ramach szkolenia zrealizowane zostały tematy: „Przekonania w pracy asystenta” – Alina Kowalczyk-Peda „Praca z beneficjentami poruszającymi…