Asystenci pracujący we Szczecinie odbyli  15 grudnia szkolenie w Strefie Kultury Studenckiej Uniwersytetu Szczecińskiego mające na celu poszerzenie kompetencji  w pracy z osobami z niepełnosprawnościami. W szkoleniu brali udział asystenci dydaktyczni, którzy na co dzień wspierają studentów z niepełnosprawnościami w procesie kształcenia. Tematem przewodnim przeszkolenia było: „Zaburzenia psychiczne wśród studentów”. Warsztaty były prowadzone przez psycholog Karinę Smolińską i kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Szczecińskiego Justynę Markitoń.

Warsztat z Panią psycholog poruszał kwestię emocji, motywacji   i kryzysu w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Natomiast warsztat, który prowadziła Pani Justyna poruszał kwestie komunikacji w pracy ze studentem z zaburzeniami psychicznymi  „Granice i przekonania w pracy komunikacji”.

Dziękujemy uczestnikom za wspólnie spędzony czas.  Szkolenie było realizowane z projektu „Świadoma Kadra” – program szkoleń dla kadr pracującej bezpośrednio ze studentami oraz młodymi osobami z niepełnosprawnością uczącymi się i/lub planującymi edukację.