Asystenci ze Szczecina na szkoleniu

Asystenci pracujący we Szczecinie odbyli  15 grudnia szkolenie w Strefie Kultury Studenckiej Uniwersytetu Szczecińskiego mające na celu poszerzenie kompetencji  w pracy z osobami z niepełnosprawnościami. W szkoleniu brali udział asystenci dydaktyczni, którzy na co dzień wspierają studentów z niepełnosprawnościami w procesie kształcenia. Tematem przewodnim przeszkolenia było: „Zaburzenia psychiczne wśród studentów”. Warsztaty były prowadzone przez psycholog Karinę Smolińską i kierownik Biura…