O projekcie

Projekt „Studiuję niezależnie” skierowany jest do niepełnosprawnych studentów. Idea projektu wynika z faktu, iż pomimo zapewnienia ze strony uczelni wsparcia dydaktycznego, niepełnosprawni studenci nie otrzymują asystentury poza zajęciami. Powoduje to wycofanie z życia akademickiego, które jest istotnym treningiem aktywności społecznej, samodzielności i okazją do nawiązywania kontaktów mogących zaprocentować w przyszłym życiu zawodowym. Realizowany przez Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości projekt swoim działaniem obejmuje obszar województw dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego. Celem naszych działań jest dostarczenie beneficjentom narzędzi, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających samodzielne funkcjonowanie w trakcie studiów, a także efektywne wprowadzenie podopiecznych programu na rynek pracy.

PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01

Projekt współfinansowany ze środków PFRON

Opinie uczestników projektu
  • Codzienne, organizowane we własnym zakresie dojazdy na zajęcia zabierały mi mnóstwo czasu i energii, przez co nie mogłam w odpowiednim stopniu skupić się na uczestnictwie w zajęciach. Od kiedy został mi przydzielony asystent, moje wyniki edukacyjne znacznie się poprawiły a studiowanie stało się czystą przyjemnością.

    Ania (Studentka Uniwersytetu Szczecińskiego)
  • Pomoc drugiemu człowiekowi i jego dobro są naczelnymi wartościami mojej pracy. Dzięki projektowi „Studiuję niezależnie” mogłem się zrealizować, oraz zdobywać doświadczenie które zaprocentuje w przyszłości.

    Krzysiek (Asystent)
  • Dzięki asystentowi mogłem dużo aktywniej uczestniczyć w życiu studenckim.

    Mariusz (student PWR)