O projekcie

Projekt „Studiuję niezależnie” skierowany jest do niepełnosprawnych studentów. Idea projektu wynika z faktu, iż pomimo zapewnienia ze strony uczelni wsparcia dydaktycznego, niepełnosprawni studenci nie otrzymują asystentury poza zajęciami. Powoduje to wycofanie z życia akademickiego, które jest istotnym treningiem aktywności społecznej, samodzielności i okazją do nawiązywania kontaktów mogących zaprocentować w przyszłym życiu zawodowym. Realizowany przez Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości projekt swoim działaniem obejmuje obszar województw dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego. Celem naszych działań jest dostarczenie beneficjentom narzędzi, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających samodzielne funkcjonowanie w trakcie studiów, a także efektywne wprowadzenie podopiecznych programu na rynek pracy.

Termin Realizacji: 1 stycznia 2017 r. – 31 marca 2019 r.

PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01

Projekt współfinansowany ze środków PFRON

Oferujemy
[info_list position=”left” style=”circle no_bg” icon_border_style=”none” icon_border_size=”1″ border_color=”#333333″ connector_color=”#333333″ icon_bg_color=”#f7f7f7″ icon_color=”#333333″ font_size_icon=”17″][info_list_item icon_type=”selector” list_icon=”Defaults-hand-right” info_list_link_apply=”no-link” title_font_size=”16″ title_font_line_height=”24″ desc_font_size=”13″ desc_font_line_height=”18″]Codzienny Asystent Osoby z Niepełnosprawnością[/info_list_item][info_list_item icon_type=”selector” list_icon=”Defaults-hand-right” info_list_link_apply=”no-link” title_font_size=”16″ title_font_line_height=”24″ desc_font_size=”13″ desc_font_line_height=”18″]Mieszkalnictwo wspomagane – wsparcie trenera w mieszkaniu docelowym;[/info_list_item][info_list_item icon_type=”selector” list_icon=”Defaults-hand-right” info_list_link_apply=”no-link” title_font_size=”16″ title_font_line_height=”24″ desc_font_size=”13″ desc_font_line_height=”18″]Transport z asystą[/info_list_item][info_list_item icon_type=”selector” list_icon=”Defaults-hand-right” info_list_link_apply=”no-link” title_font_size=”16″ title_font_line_height=”24″ desc_font_size=”13″ desc_font_line_height=”18″]Wsparcie coachingowe[/info_list_item][info_list_item icon_type=”selector” list_icon=”Defaults-hand-right” info_list_link_apply=”no-link” title_font_size=”16″ title_font_line_height=”24″ desc_font_size=”13″ desc_font_line_height=”18″]Rozwój umiejętności społecznych i korzystania z instytucji kultury[/info_list_item][info_list_item icon_type=”selector” list_icon=”Defaults-hand-right” info_list_link_apply=”no-link” title_font_size=”16″ title_font_line_height=”24″ desc_font_size=”13″ desc_font_line_height=”18″]Wewnętrzny trening/szkolenie asystenta osobistego[/info_list_item][info_list_item icon_type=”selector” list_icon=”Defaults-hand-right” info_list_link_apply=”no-link” title_font_size=”16″ title_font_line_height=”24″ desc_font_size=”13″ desc_font_line_height=”18″]Konsylia wspierające proces rehabilitacji beneficjenta[/info_list_item][/info_list]
Opinie uczestników projektu
  • Codzienne, organizowane we własnym zakresie dojazdy na zajęcia zabierały mi mnóstwo czasu i energii, przez co nie mogłam w odpowiednim stopniu skupić się na uczestnictwie w zajęciach. Od kiedy został mi przydzielony asystent, moje wyniki edukacyjne znacznie się poprawiły a studiowanie stało się czystą przyjemnością.

    Ania (Studentka Uniwersytetu Szczecińskiego)
  • Pomoc drugiemu człowiekowi i jego dobro są naczelnymi wartościami mojej pracy. Dzięki projektowi „Studiuję niezależnie” mogłem się zrealizować, oraz zdobywać doświadczenie które zaprocentuje w przyszłości.

    Krzysiek (Asystent)
  • Dzięki asystentowi mogłem dużo aktywniej uczestniczyć w życiu studenckim.

    Mariusz (student PWR)