Do projektu mogą przystąpić osoby słabowidzące i niewidome w wieku aktywności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów i przyszłych studentów.

Rekrutacja ma charakter ciągły i trwa przez cały okres projektu.

Rekrutacja składa się z dwóch części:

  1. Weryfikacji formalnej.
  2. Weryfikacji merytorycznej:
  • Ankieta określająca stopień samodzielności
  • Tworzenie Indywidualnych Planów Działania

Ad 1. Weryfikacja formalna – ma na celu sprawdzenie czy zgłoszona osoba niepełnosprawna spełniania warunki formalne udziału w projekcie takie jak: stopień i rodzaj niepełnosprawności

Ad 2. Weryfikacja merytoryczna Podczas tego etapu, w czasie rozmów indywidualnych lub w wyjątkowych wypadkach poprzez rozmowę telefoniczną, Skype zostaną stworzone dwa dokumenty:

  • ankieta określająca stopień samodzielności;
  • Indywidualny Plan Działania.