Co kryje się pod nauką alfabetu Braille'a

Ten rodzaj warsztatów obejmuje naukę i doskonalenie umiejętności posługiwania się alfabetem Braille’a. W ramach tej formy proponujemy prowadzenie indywidualnych zajęć dla osób, które wykażą taką potrzebę. Jesteśmy zdania, że używanie pisma punktowego jest ważne i nie powinno zanikać wśród młodych ludzi.

znak zapytania
Dla kogo?

Wsparcie kierowane jest zarówno dla osób, które nie posługują się w ogóle pismem punktowym i chciałyby nauczyć się podstaw jego użycia, jak i dla osób, które chciałyby poszerzyć swoją znajomość alfabetu Braille’a np. o notację matematyczną, fizyczną, chemiczną.

Jakie mogą płynąć korzyści dla beneficjenta

Odczyt informacji np. matematyki zapisanej w alfabecie Braille’a jest łatwiejszy niż odczyt w formach takich jak LaTeX, własny pseudojęzyk. Łatwiejsze jest także samo wykonywanie obliczeń przedstawionych w brajlu. Z nami poznasz podstawowe znaki i symbole notacji np. matematycznej, które są niezbędne w procesie dydaktycznym, ale także w codziennym życiu. Udoskonalisz także umiejętność poprawnego i szybkiego zapisu treści matematycznych np. na swojej maszynie brajlowskiej, linijce brajlowskiej.

Liczba godzin: 5 spotkań po 2 godziny.

.

.

napis profit