Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych

Centrum Wsparcia Edukacyjno-Zawodowego

Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości”

ul. Grabiszyńska 163, lok 210-215

53-439 WrocłaW

mobile: 518-294-418, 518-293-939
adaptacja@tnm.org.pl

Projekt współfinansowany ze środków PFRON

LOGO PFRON