Pracownicy Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych przygotowywali dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Kartę Praw Pacjenta w brajlu. Szpital jest pierwszą w Polsce placówką, która posiada kartę w takiej formie.

Przygotowując dokument musieliśmy zachować zasady sanitarno-higieniczne – druk odbył się na folii, w formacie A4. Dokumenty osobiście przekazał Krzysztof Peda – w sumie było to 17 egzemplarzy.  Pomimo złożenia procesów udało się do końca sfinalizować proces.

Zachęcamy wszystkich do zgłaszania się w sprawie współpracy.