okładki podręcznikówW drugiej edycji Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych zaadaptowaliśmy następujące materiały:

 • Podręczniki i ćwiczenia do nauki matematyki, dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – treść i tyflografiki:
 1. Matematyka 2 – podręcznik do Liceum i Technikum, zakres podstawowy; M.Karpiński, M. Dobrowolska, J. Lech; Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe;
 2. Matematyka 1 – zbiór zadań do gimnazjum; M. Braun, J. Lech; Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe;
 3. Matematyka 2 – zbiór zadań do gimnazjum; M. Braun, J. Lech; Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe;
 4. Matematyka 1 – podręcznik z ćwiczeniami część 1; H. Siwek; WSiP;
 5. Matematyka 1 – podręcznik z ćwiczeniami część 2; H. Siwek; WSiP;
 6. Matematyka 2 – zeszyt ćwiczeń 1; H. Siwek, K. Siwek-Gardziel; WSiP;
 7. Matematyka 2 – zeszyt ćwiczeń 2; H. Siwek, K. Siwek-Gardziel; WSiP;
 8. Matematyka 3 – zeszyt ćwiczeń 1; H. Siwek, K. Siwek-Gardziel; WSiP;
 9. Matematyka 3 – zeszyt ćwiczeń 2; H. Siwek, K. Siwek-Gardziel; WSiP.
 • Tyflografiki do podręczników z biologii, dla szkół ponadgimnazjalnych:
 1. Biologia 1 – ciekawi świata – podręcznik, zakres rozszerzony; OPERON;
 2. Biologia 2 – podręcznik, zakres rozszerzony; E. Holak, W. Lewiński, M. Łaszczyca, G. Skirmuntt, J. Walkiewicz; OPERON.

Wszystkie wymienione wyżej pozycje zostały przekazane uczestnikom projektu w następujących formach:

 • wydruki brajlowskie,
 • wersja cyfrowa plików gotowych do wydruku oraz wersja do odczytu na linijce brajlowskiej, nagrane na nośnik CD lub DVD.