Ścieżka udziału w projekcie
 1. Złożenie aplikacji za pomocą formularza www lub w punkcie informacyjnym;
 2. Zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną z doradcą zawodowym;
 3. Zakwalifikowanie do projektu bądź odrzucenie aplikacji;
 4. Następnie każdy uczestnik rozpoczyna udział w projekcie po przez udział w formie wsparcia Planowanie i wdrażanie Indywidualnej ścieżki kariery zawodowej. Podczas tej formy wsparcia uczestnikowi zostają dobrane według jego indywidualnych potrzeb formy wsparcia które realizuje w dalszej części projektu. Do form wsparcia, które może otrzymać uczestnik należą:

  • Warsztaty wspierające wdrażanie ścieżki kariery;

  • Szkolenia zawodowe i specjalistyczne oraz zdobywanie uprawnień zawodowych;

  • Staż zawodowy;

  • Wsparcie w zastosowaniu istniejących narzędzi wsparcia zatrudnienia i samozatrudnienia

  • Konkurs na dofinansowanie samozatrudnienia

  Szczegółowy opis form wsparcia w zakładce „O projekcie – Absolwent w Pracy”
 5. Każdy uczestnik na czas realizacji projektu otrzymuje wsparcie pośrednika pracy, który pomaga mu znaleźć odpowiednie zatrudnienie zgodne z jego Indywidualną Ścieżką Kariery Zawodowej.
Harmonogram projektu

Poniżej przedstawiamy harmonogram realizacji projektu. Zastrzegamy, iż każdy z uczestników projektu realizuje go według Indywidualnego Planu Działania, dlatego daty podane w harmonogramie mają szeroki zakres i wskazują okres kiedy dane działania mogą być realizowane. Czas i intensywność udziału w projekcie jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb uczestnika.

 • Listopad 2017 – Styczeń 2018
  Rekrutacja Główna
 • Styczeń 2018 – Marzec 2019
  Rekrutacja Uzupełniająca (miejsca pozostałe po rekrutacji głównej)
 • Grudzień 2017 – Marzec 2019
  Planowanie i wdrażanie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej (opis)
 • Luty 2018 – Marzec 2019
  Szkolenia zawodowe i specjalistyczne oraz zdobywanie uprawnień zawodowych
 • Luty 2018 – Listopad 2018
  Warsztaty wspierające wdrażanie ścieżki kariery
 • Marzec 2018 – Marzec 2019
  Staż zawodowy
 • Marzec 2018 – Marzec 2019
  Konkurs na dofinansowanie samozatrudnienia