Od 24 do 25 marca odbyły się spotkania z doradcą zawodowym: Justyną  Gruszczyńską-Wolak na Uniwersytecie Szczecińskim. Trwała tam rekrutacja do projektu, jak również praca nad Indywidualnym Planem Działania z aktualnymi beneficjentami projektu.

W projekcie „Absolwent w pracy” biorą udział również osoby zamieszkałe w województwie zachodniopomorskim. Na Uniwersytecie Szczecińskim znajduję się punkt informacyjny gdzie można uzyskać  szczegółowe informacje. Osoby, które już wcześniej zostały z rekrutowane (4 osoby) wraz doradcą zawodowym prowadzili rozmowy nad Indywidualnym Planem Działania oraz nad określeniem jakich kompetencji potrzebują by efektywnie funkcjonować na rynku pracy.  Natomiast 6 nowych osób zostało zaproszonych na spotkania, z czego aż 4 osoby zostały zakwalifikowane do projektu.

Odbyło się również spotkanie z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych Justyną Markitoń która prowadzi punkt informacyjny w Szczecinie. Uczestnicy zostali poinformowani o  terminie szkolenia w którym będą mogli wziąć udział.

Został już zaplanowany kolejny termin spotkania, w którym to uczestnicy przedstawią postępy nad rozwojem swojej ścieżki zawodowej.