Osoby zamieszkałe w województwie opolskim, chcące uzyskać informację nt. projektu „Absolwent w pracy” zapraszamy do odwiedzenia punktu konsultacyjnego  na Politechnice Opolskiej.  W biurze będzie można uzyskać wszystkie potrzebne informacje: jak dołączyć do projektu, jakie warunki trzeba spełnić. Punkt jest otwarty w godzinach pracy Akademickiego Biura Karier Politechniki Opolskiej. Doradca Zawodowy Ewa Pajdo-Majewska ostatnio gościła na uczelni, gdzie spotkała się z pierwszymi zainteresowanymi osobami. Rozmowa dotyczyła spraw związanych ze stroną formalną, jak i ustalono dalszy plan współpracy.

Adres:

Akademickie Biuro Karier Politechniki Opolskiej                                                                                                                    ul.Prószkowska 76                                                                                                                                                                            Budynek nr 7 Pokój 7                                                                                                                                                                                45 – 758 Opole

ProjektAbsolwent w pracy” – ma na celu pomóc studentom i absolwentom z niepełnosprawnością wejściu na rynek pracy: przez zatrudnienie lub przygotowanie do otwarcia własnej działalności. Swoim zasięgiem jest adresowany do osób zamieszkujących województwa: dolnośląskie, opolskie i zachodniopomorskie. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu zatrudnienia niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnego planu kariery, podniesienie ich poziomu kwalifikacji.