Flaga Polski Flaga Unii Europejskiej Logo Funduszu Społecznego
Twoje Nowe Możliwości to...
Nasze silne strony

Twoje Nowe Możliwości powstało z poczucia potrzeby zmian i podniesienia poziomu jakości wsparcia studentów z niepełnosprawnością. W naszych dążeniach skupiamy się na systemowych rozwiązaniach. Chcemy tworzyć standardy.

By realizowanie misji było możliwe musimy być zdeterminowani. To determinacja sprawia, że tworzone przez nas rozwiązania wdrażane są z sukcesem.

Chęć i poczucie misji to początek drogi. Profesjonalna zaangażowana kadra jest narzędziem dopełniającym całości.

Wszystkie powyższe czynniki powodują, że liczba beneficjentów i współpracujących z nami podmiotów stale rośnie. To jest największy dowód skuteczności naszych działań.

Wyróżnienia i nagrody
 • W uzasadnieniu nagrody kapituła w szczególności doceniła: kompleksowość oferowanego wsparcia i skalę działalności. Podkreśliła również siłę działań rzeczniczych „Twoich Nowe Możliwości”.

  logo lodołamacze
  Lodołamacz 2014 INSTYTUCJA regionalny oraz ogólnopolski
 • Nagroda przyznawana przez Prezydenta Wrocławia organizacjom za dbałość o partycypację osób z niepełnosprawnością w życiu publiczny. Twoje Nowe Możliwości otrzymały nagrodę za wkład w rehabilitację społeczną i zawodową.

  Wrocław BEZ BARIER 2010
 • Nagroda przyznana za innowacyjne podejście do wsparcia studentów z niepełnosprawnościami. Stworzenie i wdrażanie koncepcji Centrum Wsparcia Studentów z Niepełnosprawnością.

  logo lodołamacze
  Super Lodołamacz 2010 regionalny oraz ogólnopolski
Wybrane obszary naszych zainteresowań

Rozwój technologii informacyjnych znacznie ułatwił komunikację ze społeczeństwem oraz korzystanie z różnego rodzaju dóbr.

Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości” jest członkiem Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni. Koalicja łączy organizacje podejmujące działania na rzecz cyfrowego włączania osób z niepełnosprawnością oraz standaryzacji tego procesu.

Wykonujemy audyty, dostosowujemy istniejące portale oraz projektujemy nowe zgodnie z obowiązującymi normami na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów mówiącym o Krajowych Ramach Interpretacyjnych.

Twoje Nowe Możliwości angażują się również w partnerskie realizacje projektów z zakresu upowszechniania dostępu do informacji i dóbr kultury.

HTML5_Logo_500

Adaptacje materiałów dydaktycznych dla osób niewidomych i niedowidzących to przybliżanie im drogi do wykształcenia. Od 2009 roku Twoje Nowe Możliwości wykonują adaptacje podręczników akademickich. Wśród wykonanych  dotąd ponad 50 tytułów znajdują się również pierwsze w Polsce całościowe adaptacje do alfabetu brajla podręczników do matematyki wyższej. Twoje Nowe Możliwości wykonywały adaptacje na zlecenie Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Adaptacje w postaci elektronicznej umożliwiającej odczytanie przez syntezatory mowy czy też wyświetlenia na linijce brajlowskiej  jak i drukowanej w alfabecie Braile’a. Szczegóły w zakładce adaptacja materiałów dydaktycznych.

Zobacz więcej na www.tnm.org.pl/adaptacja

znaczek dostępności

Twoje Nowe Możliwości nie skupiają się jedynie na realizacji projektów. Naszym celem jest upowszechnianie idei kompleksowego wsparcia, od wyboru kierunków studiów po wejście na rynek pracy. W tej dziedzinie Stowarzyszenie jest autorem koncepcji kompleksowego centrum wsparcia, które zostało m.in. docenione i nagrodzone przez kapitułę „Lodołamaczy”)

Zgromadzone doświadczenie i wiedza spowodowało, że członkowie zespołu zyskali miano ekspertów w swojej dziedzinie. Krzysztof Peda i Ariel Fecyk są zapraszani jako głos doradczy podczas prac komisji sejmowych. Warto tutaj wspomnieć o sukcesie Krzysztofa Peda w powstrzymaniu zmian w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym, które znacznie ograniczyłyby wsparcie dla osób z niepełnosprawnością na polskich uczelniach.

Obecnie Stowarzyszenie wraz z 12 uczelniami powołało Radę Ekspertów ds. Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnością. Rada będzie wypracowywała rozwiązania z zakresu wparcia studentów z niepełnosprawnością.

Zobacz nasze działania rzecznicze na www.tnm.org.pl/stowarzyszenie/

symbol greckiej świątyni

Wszystkie działania adresowane bezpośrednio do osób niepełnosprawnych realizowane są pod szyldem Centrum Wsparcia Studentów Niepełnosprawnych. Istnieją one na zlecenie szkół wyższych oraz administracji publicznej. W ich skład wchodzą m.in.: poradnictwo zawodowo-edukacyjne, wsparcie coachingowe, indywidualne kursy językowe, adaptacja materiałów dydaktycznych oraz obozy szkoleniowo-integracyjne.

Twoje Nowe Możliwości wspiera szkoły wyższe w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnością. Oferujemy możliwość konsultacji w zakresie wsparcia procesu dydaktycznego osób niepełnosprawnych, przygotowania specyfikacji zamówień na sprzęt specjalistyczny, konsultacje architektoniczne w zakresie dostępności budynków i ich oznakowania, organizowanie szkoleń dla kadry uczelni.

http://www.tnm.org.pl/oferta/

symbol żarówki

Osoby z niepełnosprawnością mają zawężone możliwości, szanse edukacyjne i zawodowe. Często narażone są na duży wysiłek i stres związany z pokonaniem barier fizycznych, psychicznych i społecznych, które stanowią barierę w osiąganiu zadowolenia z pracy zawodowej.

Według Twoich Nowych Możliwości edukacja jest drogą do rynku pracy i powinna być z nim skorelowana. Dlatego dużą wagę kładziemy na świadome podejmowanie decyzji edukacyjnych w oparciu o predyspozycje zawodowe i psychofizyczne kandydata. Beneficjenci projektów otrzymują wsparcie w podejmowaniu decyzji na etapie wyboru szkół wyższych jak i podczas wejścia na rynek pracy.

Zobacz więcej na www.tnm.org.pl/wsparcie/

człowiek na rodrożu

Nie podlega dyskusji, że w sytuacji, gdy człowiek napotyka więcej przeszkód na swojej drodze może potrzebować różnego rodzaju wsparcia, w tym również specjalistycznego np. psychologicznego.

W realizacji celów edukacyjnych czy zawodowych osoby z niepełnosprawnością zderzają się z różnego rodzaju barierami, tak zewnętrznymi jak i wewnętrznymi. W niwelowaniu ich stosujemy od 2011 roku profesjonalny coaching.

W procesie, osoba pracująca z coachem maksymalizuje tempo rozwoju i zwiększa efekty działania poprzez dzielenie na drobniejsze etapy drogi do celu. Dzięki pracy z coachem maksymalizuje się korzyści związanie z umiejętnościami: precyzowania stawionych sobie celów, optymalizowania działania, podejmowania trafnych decyzji w oparciu o umiejętności.

Zobacz więcej na www.tnm.org.pl/wsparcie/

koło ratunkowe

Włączanie osób z niepełnosprawnością w główny nurt edukacji i życie społeczne to priorytet Twoich Nowych Możliwości. Realizujemy szereg działań, poczynając na kampaniach społecznych, na szkoleniach dla otoczenia i wyjazdach integracyjnych kończąc. Jednym ze sztandarowych działań w tym zakresie są obozy Dżamp.

Głównym celem obozów jest pokazanie studentom z niepełnosprawnością możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji. Drugim celem jest pokazanie, że turystyka, również górska, może być dla nich dostępna. Studenci Ci w dużej mierze nie mogą uczestniczyć w akademickich wyjazdach. Są one niskobudżetowe, co uniemożliwia wynajęcie przystosowanego ośrodka czy też zapewnienie określonej diety bądź odpowiedniego transportu. Tym samym Twoje Nowe Możliwości stworzyły platformę łączącą studencki klimat i niezbędne wsparcie. Zobacz www.dzamp.org!

school_five_students
Aktualności z wybranych projektów

czerwona litera "i"

Rozstrzygnięcie postępowania nr 4/05/2023/CWEZ

czerwona litera "i"

Rozstrzygnięcie postępowania nr 2/05/2023/ABS2

czerwona litera "i"

Rozstrzygnięcie postępowania nr 3/05/2023/ABS3

czerwona litera "i"

Rozstrzygnięcie postępowania nr 1/05/2023/SWIA

czerwona litera "i"

Zapytanie ofertowe 3/05/2023/ABS3

czerwona litera "i"

Zapytanie ofertowe 4/05/2023/CWEZ

czerwona litera "i"

Zapytanie ofertowe 2/05/2023/ABS2

czerwona litera "i"

Zapytanie ofertowe 1/05/2023/SWIA

czerwona litera "i"

Zapytanie ofertowe 1/03/2023/SWIA

czerwona litera "i"

Zapytanie ofertowe 2/03/2023/CWIA